ADATVÁDELMI, ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Szabó Tamara egyéni vállalkozó által kezelt, www.chillchili.hu weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: Szabó Tamara egyéni vállalkozó

Székhely: 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 44.

Adószám: 67956441-1-28

Nyilvántartási szám: 51002000

Bankszámlaszám: OTP Bank, 11737007-23725687-00000000

Telefonszám: +36-30/667-5775

Email: hello@chillchili.hu

Szabó Tamara e.v. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány termék, szolgáltatás megrendeléséhez és igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával jár.

 

Szabó Tamara e.v. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját együttműködő partnerei tevékenységéhez (pl. a könyvelést, számlázást végző társaság részére) elektronikus hírközlési úton automatizált rendszeren keresztül használja fel.

 

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.

 

A www.chillchili.hu weboldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük:

Marketing adatok: Ezen adatok feldolgozása lehetővé teszi, a Felhasználó nyereményjátékokon való részvételét, valamint, hogy azokhoz a termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó reklámot kapjon, ami felé érdeklődést fejezett ki.

Kommunikációs adatok: Ide tartozik bármilyen olyan üzenet, amit a Felhasználó a weboldalon keresztül, e-mailben, valamilyen közösségi média felületen, vagy bármilyen kommunikációs formában küldött.

 

Vásárlói adatok: Ide beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos: a vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma szállítási és számlázási címe, valamint a vásárolt termék adatai.

Technikai adatok: Ide beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok. Például az IP cím, a bejelentkezési információk és böngészőadatok, valamint az oldal látogatási ideje, az oldalmegtekintések száma és időpontja.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és Szabó Tamara e.v. között.

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:

-Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

-Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

-A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.chillchili.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

-Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

-Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama:

-A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése határozatlan ideig tart.

-Adózási okokból viszont a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, meg kell őrizni, hogy jogi kötelezettségeknek eleget tegyünk.

Személyes adatok törlésének kérése:

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 1 hónapon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

 

Hírlevelek:

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímre hírleveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

 

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: 06-1/391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.

 

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési nyilatkozat 2020.04.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult módosítani az Adatvédelmi és Adatkezelési nyilatkozatot, amelyet azok hatályba lépése előtt 10 nappal a weboldalon közzétesz. A Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Szabó Tamara egyéni vállalkozó

Győr, 2020.04.01.