ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjem, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket- továbbiakban ÁSZF-, amely Szabó Tamara- továbbiakban Szolgáltató-tulajdonában lévő www.chillchili.hu weboldala által nyújtott szolgáltatások igénybevételének a feltételeit szabályozza és abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért.

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

Bármilyen további kérdés esetén rendelkezésre állunk az alábbi elérhetőségeken, ami a weboldallal, illetve a megrendeléssel kapcsolatos.

A jelen ÁSZF 2020.04.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult módosítani az ÁSZF-et, amelyet azok hatályba lépése előtt 10 nappal a weboldalon közzétesz.

A Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat

A jelen ÁSZ folyamatosan hozzáférhető és letölthető a www.chillchili.hu/aszf weboldalon.

 

Tudomásul veszem, hogy Szabó Tamara egyéni vállalkozó (9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 44.) adatkezelő által a
chillchili.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, emailcím, telefonszám, cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Szolgáltató adatai:

Név: Szabó Tamara egyéni vállalkozó

Székhely: 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 44.

Adószám: 67956441-1-28

Nyilvántartási szám: 51002000

Bankszámlaszám: OTP Bank, 11737007-23725687-00000000

Telefonszám: +36-30/667-5775

Email: hello@chillchili.hu

 

Szolgáltatás célja:

A Szolgáltató az egészséges életmódhoz, a helyes testedzéshez nyújt oktatóanyagokat a szolgáltatás megrendelőinek, hogy azokat egy egészségesebb életvitelhez segítse. Az oktatóanyagok online formában elérhetőek, amelyek tanácsadási programok, oktatócsomagok, videótréningek, elektronikus könyvek.

 

Regisztráció/ vásárlás:

A Megrendelő a weboldalon történő regisztrációjával/ vásárlásával kijelenti, hogy a megismerte és elfogadta a jelen ÁSZF-et, a weboldalon közzétett Adatkezelési Nyilatkozatot és Jogi Nyilatkozatot, és az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

A Megrendelő a programok megvásárlásával tudomásul veszi, hogy a programokat csak saját felelősségre alkalmazza, az esetleges sérülésekért, betegségekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A programok nem minősülnek egészségügyi utasításnak, nem személyre szabottak és nem veszik figyelembe a Megrendelő esetleges egészségügyi problémáit.

 

A regisztráció/ vásárlás során a Megrendelő a valós, hiánytalan adatait megadni köteles, más esetben a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja a felelősséget, amennyiben a Megrendelő más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásokat.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges kárókért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válik nem a Szolgáltatónak felróható okból.

 

Szerződés létrejötte:

A személyi és csoportos edzés emailen, vagy telefonon vehető igénybe, a jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között, kizárólag online formában, a www.chillchili.hu weboldalán található „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

Az oktatás online formában hozzáférhető, így szállítási költséggel nem kell számolni.

 Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A szerződés határozatlan időre jön létre.

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a PTK. , a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (11.5) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társasalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Megrendelés menete:

1.A Megrendelő létrehoz egy felhasználási fiókot a saját valós adataival.

  1. A Megrendelő a megrendelő űrlapon kitölti az adatokat.
  2. A Megrendelő a megrendelt termékek ellenértékét bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni.

4.Megrednelés elküldése.

  1. A megrendelést követően a Megrendelő a Szolgáltatótól egy automatikus visszaigazolást kap elektronikus levélen.

6.A vásárlást követően a Szolgáltató a számlát elektronikus levélben kiküldi 10 napon belül.

 

Hírlevél igénylés:

A www.chillchili.hu aloldalain igényelhető hírlevél. A feliratkozási űrlapokon a látogató megadja az e-mail címét, nevét, majd a letöltés gombra kattintva elfogadja, hogy a szolgáltató hírleveleket küldjön a részére. A hírlevél kérése a felhasználó által bármikor törölhető.

 

Felmondási jog:

A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől díjmentesen, írásos formában.

 

Panaszkezelés:

A Megrendelő szolgáltatással kapcsolatos panaszait a hello@chillchili.hu elektronikus levelezési címre küldheti.

 

Kártérítési felelősség kizárása:

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét teljes mértékben kizárja az irányadó jogszabályok által.

 

Szerzői jog:

A www.chillchili.hu weboldalon megjelenő összes tartalom a Szolgáltató tulajdonát képzi. Tilos a többszörözés, terjesztés. A szerzői joggal való visszaélés, jogszerűtlen felhasználás esetén a szerződés határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetén, 300 000 Ft összeg megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

Szabó Tamara egyéni vállalkozó

Győr, 2020 04.01.